Sách tham khảo Tiếng Việt
Tai mũi họng nhập môn /
Tác giả CN Võ Tấn
Tác giả TT Đại học y dược TP. HCM
Nhan đề Tai mũi họng nhập môn / Võ Tấn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ tư, có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản TP. HCM : NXB. Y học, 2016
Mô tả vật lý 414tr. ; 20x26cm.
Tùng thư Bác sĩ đa khoa
Tóm tắt Cuốn sách gồm có các chương: Tai mũi họng tổng quát, bệnh lý tai, bệnh lý mũi xoang, bệnh lý thanh thực quản và cổ mặt
Từ khóa tự do Bệnh lý mũi xoang
Từ khóa tự do Bệnh lý tai
Từ khóa tự do Bệnh lý thanh thực quản
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(12): KM15201-12
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013094
00211
004F661A021-D4D0-4C44-890E-ABC24B0E2E66
005201908151521
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020|c110.000đ
039|a20190815152139|bnhutt|y20190815101142|znhutt
090 |aWV10|bT121T
100 |aVõ Tấn
110 |aĐại học y dược TP. HCM
245 |aTai mũi họng nhập môn / |cVõ Tấn
250 |aTái bản lần thứ tư, có sửa chữa bổ sung
260 |aTP. HCM : |bNXB. Y học, |c2016
300 |a414tr. ; |c20x26cm.
490 |aBác sĩ đa khoa
520 |aCuốn sách gồm có các chương: Tai mũi họng tổng quát, bệnh lý tai, bệnh lý mũi xoang, bệnh lý thanh thực quản và cổ mặt
653 |aBệnh lý mũi xoang
653 |aBệnh lý tai
653 |aBệnh lý thanh thực quản
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(12): KM15201-12
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/tmhnhapmonthumbimage.jpg
890|a12|b67
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15201 Kho mở tầng 3 WV10 T121T Sách tham khảo 1
2 KM15202 Kho mở tầng 3 WV10 T121T Sách tham khảo 2
3 KM15203 Kho mở tầng 3 WV10 T121T Sách tham khảo 3
4 KM15204 Kho mở tầng 3 WV10 T121T Sách tham khảo 4
5 KM15205 Kho mở tầng 3 WV10 T121T Sách tham khảo 5
6 KM15206 Kho mở tầng 3 WV10 T121T Sách tham khảo 6
7 KM15207 Kho mở tầng 3 WV10 T121T Sách tham khảo 7
8 KM15208 Kho mở tầng 3 WV10 T121T Sách tham khảo 8
9 KM15209 Kho mở tầng 3 WV10 T121T Sách tham khảo 9
10 KM15210 Kho mở tầng 3 WV10 T121T Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment