Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài tiết Acid dịch vị và bệnh lý liên quan /
Tác giả CN Đào Văn Long
Nhan đề Bài tiết Acid dịch vị và bệnh lý liên quan / Đào Văn Long
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2014
Mô tả vật lý 239tr. : Hình ảnh màu minh họa ; 16x24cm.
Tóm tắt Tác giả đi sâu trình bày vấn đề bơm proton và các dạng ATPase vận chuyển ion, cấu trúc của các thế hệ PPI hiện có và được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Một số bệnh phổ biến và biến chứng đang được quan tâm nhiều nhất hiện nay cũng được tác giả nêu lên với kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị của mình.
Từ khóa tự do Acid dạ dày
Từ khóa tự do Acid dịch vị
Từ khóa tự do Bệnh dạ dày
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(15): KM15273-87
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013099
00211
004D037CFE7-2B38-4FA9-A9AC-158CA40C722D
005201908161624
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020|c320.000đ
039|y20190816162430|znhutt
090 |aWI308|bL431B
100 |aĐào Văn Long
245 |aBài tiết Acid dịch vị và bệnh lý liên quan / |cĐào Văn Long
250 |aTái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2014
300 |a239tr. : |bHình ảnh màu minh họa ; |c16x24cm.
520 |aTác giả đi sâu trình bày vấn đề bơm proton và các dạng ATPase vận chuyển ion, cấu trúc của các thế hệ PPI hiện có và được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Một số bệnh phổ biến và biến chứng đang được quan tâm nhiều nhất hiện nay cũng được tác giả nêu lên với kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị của mình.
653 |aAcid dạ dày
653 |aAcid dịch vị
653 |aBệnh dạ dày
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(15): KM15273-87
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/baitietaciddichvithumbimage.jpg
890|a15|b3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15273 Kho mở tầng 3 WI308 L431B Sách tham khảo 1
2 KM15274 Kho mở tầng 3 WI308 L431B Sách tham khảo 2
3 KM15275 Kho mở tầng 3 WI308 L431B Sách tham khảo 3
4 KM15276 Kho mở tầng 3 WI308 L431B Sách tham khảo 4
5 KM15277 Kho mở tầng 3 WI308 L431B Sách tham khảo 5
6 KM15278 Kho mở tầng 3 WI308 L431B Sách tham khảo 6
7 KM15279 Kho mở tầng 3 WI308 L431B Sách tham khảo 7
8 KM15280 Kho mở tầng 3 WI308 L431B Sách tham khảo 8
9 KM15281 Kho mở tầng 3 WI308 L431B Sách tham khảo 9
10 KM15282 Kho mở tầng 3 WI308 L431B Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment