Sách tham khảo Tiếng Việt
Nghệ An đất phát nhân tài /
Tác giả CN Ninh Viết Giao
Nhan đề Nghệ An đất phát nhân tài / Ninh Viết Giao
Thông tin xuất bản Nghệ An : NXB. Nghệ An, 2017
Mô tả vật lý 455tr. ; 16x24cm.
Tóm tắt Trong sách , tác giả đã kết hợp tri thức của nhiều bộ môn khoa học và có những đánh giá mang tính tổng luận về giá trị văn hóa, lịch sử, địa lý, con người và phong tục tập quán của nghệ an trong suốt chiều dài lịch sử.
Từ khóa tự do Văn hóa Nghệ An
Từ khóa tự do Lịch sử Nghệ An
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(1): KM15320
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013102
00211
004B8B86A4F-09CC-4A87-A507-1EF7EA793F34
005201908210936
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190821093642|znhutt
090 |bGI108N
100 |aNinh Viết Giao
245 |aNghệ An đất phát nhân tài / |cNinh Viết Giao
260 |aNghệ An : |bNXB. Nghệ An, |c2017
300 |a455tr. ; |c16x24cm.
520 |aTrong sách , tác giả đã kết hợp tri thức của nhiều bộ môn khoa học và có những đánh giá mang tính tổng luận về giá trị văn hóa, lịch sử, địa lý, con người và phong tục tập quán của nghệ an trong suốt chiều dài lịch sử.
653 |aVăn hóa Nghệ An
653 |aLịch sử Nghệ An
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(1): KM15320
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/nadatphatnhantaithumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15320 Kho mở tầng 3 GI108N Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment