Sách tham khảo Tiếng Việt
Từ điển triệu chứng và chẩn đoán
Tác giả CN Lương Phán
Nhan đề Từ điển triệu chứng và chẩn đoán
Thông tin xuất bản TP. HCM : NXB. Tổng hợp, 2012
Mô tả vật lý 679tr. ; cm.
Tùng thư Từ điển
Từ khóa tự do Điều trị bệnh
Từ khóa tự do Triệu chứng bệnh
Từ khóa tự do Từ điển
Tác giả(bs) CN Bách khoa thư
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nmm#a2200000ui#4500
0013106
00211
004D9278035-EF2F-44ED-B9B6-348156244DC6
005201909301529
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20190930152924|znhutt
090 |aW13|bPH105T
100 |aLương Phán
245 |aTừ điển triệu chứng và chẩn đoán
260 |aTP. HCM : |bNXB. Tổng hợp, |c2012
300 |a679tr. ; |ccm.
490 |aTừ điển
653 |aĐiều trị bệnh
653 |aTriệu chứng bệnh
653 |aTừ điển
700 |aBách khoa thư
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/1_khoahoccoban/tudientrieuchungvachandoan/1tudientrieuchungvachandoan_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment