Sách tham khảo Tiếng Việt
Atlas giải phẫu người /
Tác giả CN Frank H. Netter
Nhan đề Atlas giải phẫu người / Frank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phan Đăng Diệu dịch
Nhan đề khác Atlas of Hunman Anatomy
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2019
Mô tả vật lý 642tr. ; 22x29cm.
Tùng thư Atlas
Tóm tắt Atlas of Human Anatomy của Netter cung cấp các bản mô tả về cơ thể con người bằng các chi tiết rõ ràng dễ hiểu, tất cả đều dựa trên phối cảnh của bác sĩ lâm sàng ...
Từ khóa tự do Giải phẫu người
Từ khóa tự do Cơ thể người
Từ khóa tự do Anatomy
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(2): KM15396-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013108
00211
0042D406890-E321-4DC1-AC99-1DB5062775A5
005201910031535
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20191003153517|znhutt
090 |aQS17|bF8281A
100 |aFrank H. Netter
245 |aAtlas giải phẫu người / |cFrank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phan Đăng Diệu dịch
246 |aAtlas of Hunman Anatomy
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2019
300 |a642tr. ; |c22x29cm.
490 |aAtlas
520 |aAtlas of Human Anatomy của Netter cung cấp các bản mô tả về cơ thể con người bằng các chi tiết rõ ràng dễ hiểu, tất cả đều dựa trên phối cảnh của bác sĩ lâm sàng ...
653 |aGiải phẫu người
653 |aCơ thể người
653 |aAnatomy
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(2): KM15396-7
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/atlas2019thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15396 Kho mở tầng 3 QS17 F8281A Sách tham khảo 1
2 KM15397 Kho mở tầng 3 QS17 F8281A Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment