Tác giả CN A.V.Corobcop
Nhan đề Atlas sinh lý / A.V.Corobcop, S.A. Tsesnocova; Võ Trần Khúc Nhã biên dịch
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2003
Mô tả vật lý 351tr. : Hình ảnh màu ; cm.
Từ khóa tự do Atlas
Từ khóa tự do Sinh lý
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013109
00211
004D8F59CB8-614F-46F5-9D06-E1ABEE63BD9F
005201910171031
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20191017103204|znhutt
090 |aQT17|bA400A
100 |aA.V.Corobcop
245 |aAtlas sinh lý / |cA.V.Corobcop, S.A. Tsesnocova; Võ Trần Khúc Nhã biên dịch
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2003
300 |a351tr. : |bHình ảnh màu ; |ccm.
653 |aAtlas
653 |aSinh lý
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/sinhly/atlassinhly/1atlassinhlynxbyhoc_0001.jpgthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment