Sách tham khảo Tiếng Việt
Giáo trình kiểm soát nhiễm khuẩn /
Tác giả CN Trần Thị Tuấn
Tác giả TT Trường ĐH y khoa Vinh
Nhan đề Giáo trình kiểm soát nhiễm khuẩn / Trần Thị Tuấn
Thông tin xuất bản 2019
Mô tả vật lý 110tr. ; cm.
Từ khóa tự do kiểm soát nhiễm khuẩn
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM16011-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013182
00211
00452BF643E-4227-4CD3-8146-B1D99F62AD71
005202012071022
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201207102211|zhangttp
100 |aTrần Thị Tuấn
110 |aTrường ĐH y khoa Vinh
245 |aGiáo trình kiểm soát nhiễm khuẩn / |cTrần Thị Tuấn
260 |c2019
300 |a110tr. ; |ccm.
653 |akiểm soát nhiễm khuẩn
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM16011-20
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16011 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM16012 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM16013 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM16014 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM16015 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM16016 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM16017 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM16018 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM16019 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM16020 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment