Giáo trìnhCử nhân Y tế công cộng
Quản lý y tế công cộng trong thảm họa /
Tác giả CN Hà Văn Như
Tác giả TT Trường Đại học Y tế công cộng
Nhan đề Quản lý y tế công cộng trong thảm họa / Hà Văn Như, Đỗ Thị Hạnh Trang, Công Ngọc Long
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2017
Mô tả vật lý 189tr. ; cm.
Tùng thư Y tế công cộng
Từ khóa tự do Phòng chống thảm họa
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Y tế công cộng
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013189
002134
0047C5E76FD-5306-40DA-8928-69D743D3B30B
005202012071054
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20201207105412|zanhntt
100 |aHà Văn Như
110 |aTrường Đại học Y tế công cộng
245 |aQuản lý y tế công cộng trong thảm họa / |cHà Văn Như, Đỗ Thị Hạnh Trang, Công Ngọc Long
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aH. : |bY học, |c2017
300 |a189tr. ; |ccm.
490 |aY tế công cộng
653 |aPhòng chống thảm họa
653 |aQuản lý
653 |aY tế công cộng
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment