Sách ngoại vănY cơ sở
Thực hành phân tích vi sinh thực phẩm /
Tác giả CN Lê Thùy Linh
Tác giả TT Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM
Nhan đề Thực hành phân tích vi sinh thực phẩm / Lê Thùy Linh
Thông tin xuất bản TP.HCM, 2010
Mô tả vật lý 27tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thực hành vi sinh
Từ khóa tự do Thực phẩm
Từ khóa tự do Vi sinh
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 01125ntc a2200289Ia 4500
0013190
002123
004408527F9-17EC-4E0F-A98E-155EDAA49333
005202012071424
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20201207142415|zanhntt
1001 |aLê Thùy Linh
110 |aTrường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM
24510|aThực hành phân tích vi sinh thực phẩm / |cLê Thùy Linh
260 |aTP.HCM, |c2010
300 |a27tr. ; |ccm.
653 |aThực hành vi sinh
653 |aThực phẩm
653 |aVi sinh
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Comment