Sách tham khảo Tiếng Việt
Giáo trình xét nghiệm cơ bản :
Tác giả CN Phan Thị Lụa
Tác giả TT Trường ĐH Y khoa Vinh
Nhan đề Giáo trình xét nghiệm cơ bản : Đào tạo xét nghiệm đại học / Phan Thị Lụa
Thông tin xuất bản V., 2016
Mô tả vật lý 68tr. ; cm.
Từ khóa tự do xét nghiệm
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM16081-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013191
00211
0046657560D-B520-47DC-9231-A052457F09AE
005202012071453
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20201207145342|zhangttp
100 |aPhan Thị Lụa
110 |aTrường ĐH Y khoa Vinh
245 |aGiáo trình xét nghiệm cơ bản : |bĐào tạo xét nghiệm đại học / |cPhan Thị Lụa
260 |aV., |c2016
300 |a68tr. ; |ccm.
653 |axét nghiệm
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM16081-90
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16081 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 1
2 KM16082 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 2
3 KM16083 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 3
4 KM16084 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 4
5 KM16085 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 5
6 KM16086 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 6
7 KM16087 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 7
8 KM16088 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 8
9 KM16089 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 9
10 KM16090 Kho mở tầng 3 Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment