Sách tham khảo Tiếng Việt
Bài giảng giải phẫu học
Tác giả TT Học viện quân y
Nhan đề Bài giảng giải phẫu học
Thông tin xuất bản H. : Y học, 1994
Mô tả vật lý 237tr. ; cm.
Từ khóa tự do Giải phẫu học
Từ khóa tự do Học viện quân y
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013192
00211
004C4ECBAC8-861D-45D6-B6BA-06A6A90369E9
005202012071502
008040320u1994\\\\xx\\\\\\\\\\\\000\0\eng\d
0091 0
039|y20201207150228|zanhntt
110 |aHọc viện quân y
245 |aBài giảng giải phẫu học
260 |aH. : |bY học, |c1994
300 |a237tr. ; |ccm.
653 |aGiải phẫu học
653 |aHọc viện quân y
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment