Sách tham khảo Tiếng Việt
QS17 F8281A
Atlas giải phẫu người /
NLM QS17
Tác giả CN Frank H. Netter
Nhan đề Atlas giải phẫu người / Frank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phan Đăng Diệu dịch
Nhan đề khác Atlas of Hunman Anatomy
Lần xuất bản In lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2002
Mô tả vật lý 647tr.
Tóm tắt Cuốn sách tập hợp 514 trang hình với nhiều hình vẽ màu rất chính xác, như thật về các chi tiết giải phẫu
Thuật ngữ chủ đề Giải phẫu
Từ khóa tự do Giải phẫu người
Từ khóa tự do Atlas
Từ khóa tự do Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh
Từ khóa tự do bác sĩ đa khoa
Tác giả(bs) CN Frank H. Netter
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Quyền
Tác giả(bs) CN Phan Đăng Diệu
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
001330
00211
0040AB446FC-95D0-4F7C-89F5-3804C80182CD
005201910031511
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20191003151107|bnhutt|c20180310140958|dnhutt|y20130107160150|znhutt
060 |aQS17|bF8281A
100 |aFrank H. Netter
245 |aAtlas giải phẫu người / |cFrank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phan Đăng Diệu dịch
246 |aAtlas of Hunman Anatomy
250 |aIn lần thứ 2
260 |aH. : |bY học, |c2002
300 |a647tr.
520 |aCuốn sách tập hợp 514 trang hình với nhiều hình vẽ màu rất chính xác, như thật về các chi tiết giải phẫu
650 |aGiải phẫu
653 |aGiải phẫu người
653 |aAtlas
653|aCao đẳng kỹ thuật hình ảnh
653|abác sĩ đa khoa
700 |aFrank H. Netter
700|aNguyễn Quang Quyền
700|aPhan Đăng Diệu
852 |aThư Viện Đại Học Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/giaiphau/atlasgiaiphaunguoi2007/atlasgiaiphaunguoi2007_0001.jpgthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment