Giáo trìnhĐại học Dược
QD241 B312H
Hóa học hữu cơ :
Tác giả CN Trần Mạnh Bình
Tác giả TT Bộ y tế
Nhan đề Hóa học hữu cơ : Sách đào tạo dược sĩ đại học. Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt đồng chủ biênTập 2 /
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2015
Mô tả vật lý 291tr. ; 19x27cm.
Tóm tắt Gồm 10 chương là các hóa chức tiếp theo đến các hợp chất dị vòng.
Từ khóa tự do hóa chức
Từ khóa tự do Hóa học
Từ khóa tự do Hóa hữu cơ
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM15785-9
000 01125ntc a2200289Ia 4500
0013424
002136
0040ABDCB5F-C66C-4436-BBCE-D45DF10D1C23
005202205061559
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20220506155939|znhutt
060 |aQD241|bB312H
1001 |aTrần Mạnh Bình
110 |aBộ y tế
24510|aHóa học hữu cơ : |bSách đào tạo dược sĩ đại học. |nTập 2 / |cTrần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt đồng chủ biên
250 |aTái bản lần thứ nhất có sửa chữa
260 |aH. : |bY học, |c2015
300 |a291tr. ; |c19x27cm.
5202 |aGồm 10 chương là các hóa chức tiếp theo đến các hợp chất dị vòng.
653 |ahóa chức
653 |aHóa học
653 |aHóa hữu cơ
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM15785-9
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15785 Kho mở tầng 3 QD241 B312H Sách tham khảo 1
2 KM15786 Kho mở tầng 3 QD241 B312H Sách tham khảo 2
3 KM15787 Kho mở tầng 3 QD241 B312H Sách tham khảo 3
4 KM15788 Kho mở tầng 3 QD241 B312H Sách tham khảo 4
5 KM15789 Kho mở tầng 3 QD241 B312H Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment