Sách tham khảo Tiếng Việt
WU140 X527H
Hướng dẫn chẩn đoán và điểu trị một số bệnh về răng hàm mặt :
NLM WU140
Tác giả CN Nguyễn Thị Xuyên
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Hướng dẫn chẩn đoán và điểu trị một số bệnh về răng hàm mặt : Ban hành kèm theo Quyết đinh số 3108/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế / Nguyễn Thị Xuyên, Trịnh Đình Hải, Lương Ngọc Khuê đồng chủ biên
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2020
Mô tả vật lý 195tr. ; 19x27cm.
Tóm tắt Gồm 57 bài hướng dẫn một số bệnh về răng hàm mặt. Trong đó tập trung vào hướng dẫn thực hành chẩn đoán và điều trị, vì vậy sẽ rất hữu ích cho các thầy thuốc đa khoa, chuyên khoa trong thực hành lâm sàng hàng ngày.
Từ khóa tự do Răng hàm mặt
Từ khóa tự do Nha khoa
Từ khóa tự do Bệnh răng
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(6): KM15806-11
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013427
00211
0048BBD023A-EC72-4FEA-B0A1-63D51EDD6AC9
005202205061646
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220506164709|znhutt
060 |aWU140|bX527H
100 |aNguyễn Thị Xuyên
110 |aBộ Y tế
245 |aHướng dẫn chẩn đoán và điểu trị một số bệnh về răng hàm mặt : |bBan hành kèm theo Quyết đinh số 3108/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế / |cNguyễn Thị Xuyên, Trịnh Đình Hải, Lương Ngọc Khuê đồng chủ biên
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aH. : |bY học, |c2020
300 |a195tr. ; |c19x27cm.
520 |aGồm 57 bài hướng dẫn một số bệnh về răng hàm mặt. Trong đó tập trung vào hướng dẫn thực hành chẩn đoán và điều trị, vì vậy sẽ rất hữu ích cho các thầy thuốc đa khoa, chuyên khoa trong thực hành lâm sàng hàng ngày.
653 |aRăng hàm mặt
653 |aNha khoa
653 |aBệnh răng
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(6): KM15806-11
890|a6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15806 Kho mở tầng 3 WU140 X527H Sách tham khảo 1
2 KM15807 Kho mở tầng 3 WU140 X527H Sách tham khảo 2
3 KM15808 Kho mở tầng 3 WU140 X527H Sách tham khảo 3
4 KM15809 Kho mở tầng 3 WU140 X527H Sách tham khảo 4
5 KM15810 Kho mở tầng 3 WU140 X527H Sách tham khảo 5
6 KM15811 Kho mở tầng 3 WU140 X527H Sách tham khảo 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment