Sách tham khảo Tiếng Việt
WA30 K000S
Sức khỏe môi trường các nguyên lý cơ bản :
NLM WA30
Tác giả CN Klaus Krickeberg
Nhan đề Sức khỏe môi trường các nguyên lý cơ bản : Sách song ngữ Việt và Anh / Klaus Krickeberg, Ngô Thị Bích ngọc, Trương Công Đạt; Phan Vũ Diễm Hằng, Nguyễn Văn Sơn biên soạn
Nhan đề khác Environmental Health: Basic Principles
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2017
Mô tả vật lý 251tr. ; 19x27cm.
Tùng thư Tuyển tập các chủ đề cơ bản về y tế công cộng
Từ khóa tự do Sức khỏe cộng đồng
Từ khóa tự do Sức khỏe môi trường
Từ khóa tự do Y tế công cộng
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM15812-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013428
00211
0041DF83B04-238A-4F83-9A0E-FD9651AD9425
005202205061657
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20220506165756|znhutt
060 |aWA30|bK000S
100 |aKlaus Krickeberg
245 |aSức khỏe môi trường các nguyên lý cơ bản : |bSách song ngữ Việt và Anh / |cKlaus Krickeberg, Ngô Thị Bích ngọc, Trương Công Đạt; Phan Vũ Diễm Hằng, Nguyễn Văn Sơn biên soạn
246 |aEnvironmental Health: Basic Principles
260 |aH. : |bY học, |c2017
300 |a251tr. ; |c19x27cm.
490 |aTuyển tập các chủ đề cơ bản về y tế công cộng
653 |aSức khỏe cộng đồng
653 |aSức khỏe môi trường
653 |aY tế công cộng
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM15812-6
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15812 Kho mở tầng 3 WA30 K000S Sách tham khảo 1
2 KM15813 Kho mở tầng 3 WA30 K000S Sách tham khảo 2
3 KM15814 Kho mở tầng 3 WA30 K000S Sách tham khảo 3
4 KM15815 Kho mở tầng 3 WA30 K000S Sách tham khảo 4
5 KM15816 Kho mở tầng 3 WA30 K000S Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment