Sách tham khảo Tiếng Việt
WA900 D513X
Xác suất thống kê /
NLM WA900
Tác giả CN Nguyễn Phan Dũng
Tác giả TT Trường Đại học Dược Hà Nội - Bộ môn Toán - Tin
Nhan đề Xác suất thống kê / Nguyễn Phan Dũng (cb); Quách Thị Sen; Phạm Thị Hồng Cẩm.
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2018
Mô tả vật lý 215tr. ; cm.
Tùng thư Xác suất thống kê
Từ khóa tự do Xác suất thống kê
Từ khóa tự do Biến ngẫu nhiên
Từ khóa tự do Tham số thống kê
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM15822-31
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013430
00211
00472018C0A-04C9-425C-BC41-732D8BFFA4D1
005202205091432
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20220509143259|zanhntt
060 |aWA900|bD513X
100 |aNguyễn Phan Dũng
110 |aTrường Đại học Dược Hà Nội - Bộ môn Toán - Tin
245 |aXác suất thống kê / |cNguyễn Phan Dũng (cb); Quách Thị Sen; Phạm Thị Hồng Cẩm.
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2018
300 |a215tr. ; |ccm.
490 |aXác suất thống kê
653 |aXác suất thống kê
653 |aBiến ngẫu nhiên
653 |aTham số thống kê
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM15822-31
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15822 Kho mở tầng 3 WA900 D513X Sách tham khảo 1
2 KM15823 Kho mở tầng 3 WA900 D513X Sách tham khảo 2
3 KM15824 Kho mở tầng 3 WA900 D513X Sách tham khảo 3
4 KM15825 Kho mở tầng 3 WA900 D513X Sách tham khảo 4
5 KM15826 Kho mở tầng 3 WA900 D513X Sách tham khảo 5
6 KM15827 Kho mở tầng 3 WA900 D513X Sách tham khảo 6
7 KM15828 Kho mở tầng 3 WA900 D513X Sách tham khảo 7
8 KM15829 Kho mở tầng 3 WA900 D513X Sách tham khảo 8
9 KM15830 Kho mở tầng 3 WA900 D513X Sách tham khảo 9
10 KM15831 Kho mở tầng 3 WA900 D513X Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment