Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
WV9 T404R
Răng hàm mặt :
NLM WV9
Tác giả CN Nguyễn Toại
Tác giả TT Bộ y tế
Nhan đề Răng hàm mặt : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Nguyễn Toại (cb); Lê Hồng Liên; Nguyễn Thúc Quỳnh Hoa;..
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2012
Mô tả vật lý 150tr. ; cm.
Tùng thư Răng hàm mặt
Tóm tắt Sách trang bị những kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên ngành răng hàm mặt cho sinh viên tại Đại học Y Huế
Từ khóa tự do Răng hàm mặt
Từ khóa tự do Bệnh nha chu
Từ khóa tự do Chấn thương hàm mặt
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM15832-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013431
002131
00487AFE563-EB31-45F1-AB80-53F5C107AFFD
005202205091442
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20220509144214|zanhntt
060 |aWV9|bT404R
100 |aNguyễn Toại
110 |aBộ y tế
245 |aRăng hàm mặt : |bSách đào tạo bác sĩ đa khoa / |cNguyễn Toại (cb); Lê Hồng Liên; Nguyễn Thúc Quỳnh Hoa;..
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2012
300 |a150tr. ; |ccm.
490 |aRăng hàm mặt
520 |aSách trang bị những kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên ngành răng hàm mặt cho sinh viên tại Đại học Y Huế
653 |aRăng hàm mặt
653 |aBệnh nha chu
653 |aChấn thương hàm mặt
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM15832-6
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15832 Kho mở tầng 3 WV9 T404R Giáo trình 1
2 KM15833 Kho mở tầng 3 WV9 T404R Giáo trình 2
3 KM15834 Kho mở tầng 3 WV9 T404R Giáo trình 3
4 KM15835 Kho mở tầng 3 WV9 T404R Giáo trình 4
5 KM15836 Kho mở tầng 3 WV9 T404R Giáo trình 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment