Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
QT9 Đ552S
Sinh lý học :
NLM QT9
Tác giả CN Phạm Thị Minh Đức
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Sinh lý học
Nhan đề Sinh lý học : Sách đào tạo bác sỹ đa khoa / Phạm Thị Minh Đức (cb); Trịnh Bỉnh Dy; Lê Thu Liên; ...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ tư có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản H. : NXB Y học, 2021
Mô tả vật lý 478tr. ; cm.
Tùng thư Sinh lý học
Tóm tắt Sách đề cập đến những kiến thức sinh lý học y học cơ bản nhất nhằm giúp sinh viên có cơ sở để học các môn y học lâm sàng và y học dự phòng.
Từ khóa tự do Sinh lý học
Từ khóa tự do Sinh lý tế bào
Từ khóa tự do Sinh lý máu
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(20): KM15914-33
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013438
002131
0044B0AE18E-37FC-45D2-9104-10AFEEB46EFC
005202205110839
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220511084031|zanhntt
060 |aQT9|bĐ552S
100 |aPhạm Thị Minh Đức
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn Sinh lý học
245 |aSinh lý học : |bSách đào tạo bác sỹ đa khoa / |cPhạm Thị Minh Đức (cb); Trịnh Bỉnh Dy; Lê Thu Liên; ...
250 |aTái bản lần thứ tư có sửa chữa bổ sung
260 |aH. : |bNXB Y học, |c2021
300 |a478tr. ; |ccm.
490 |aSinh lý học
520 |aSách đề cập đến những kiến thức sinh lý học y học cơ bản nhất nhằm giúp sinh viên có cơ sở để học các môn y học lâm sàng và y học dự phòng.
653 |aSinh lý học
653 |aSinh lý tế bào
653 |aSinh lý máu
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(20): KM15914-33
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM15914 Kho mở tầng 3 QT9 Đ552S Sách tham khảo 1
2 KM15915 Kho mở tầng 3 QT9 Đ552S Sách tham khảo 2
3 KM15916 Kho mở tầng 3 QT9 Đ552S Sách tham khảo 3
4 KM15917 Kho mở tầng 3 QT9 Đ552S Sách tham khảo 4
5 KM15918 Kho mở tầng 3 QT9 Đ552S Sách tham khảo 5
6 KM15919 Kho mở tầng 3 QT9 Đ552S Sách tham khảo 6
7 KM15920 Kho mở tầng 3 QT9 Đ552S Sách tham khảo 7
8 KM15921 Kho mở tầng 3 QT9 Đ552S Sách tham khảo 8
9 KM15922 Kho mở tầng 3 QT9 Đ552S Sách tham khảo 9
10 KM15923 Kho mở tầng 3 QT9 Đ552S Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment