Sách tham khảo Tiếng Việt
WN206 PH557C
CT Bụng - Chậu cơ bản /
NLM WN206
Tác giả CN Lê Văn Phước
Nhan đề CT Bụng - Chậu cơ bản / Lê Văn Phước
Thông tin xuất bản Tp HCM : Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2021
Mô tả vật lý 291tr. ; cm.
Tùng thư CT
Từ khóa tự do Chẩn đoán hình ảnh
Từ khóa tự do CT bụng chậu
Từ khóa tự do Giải phẫu hình ảnh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(6): KM16258-63
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013496
00211
0042F85DB81-7EB8-4E77-90E6-5169B6D4F8D3
005202206010958
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220601095943|zanhntt
060 |aWN206|bPH557C
100 |aLê Văn Phước
245 |aCT Bụng - Chậu cơ bản / |cLê Văn Phước
260 |aTp HCM : |bĐại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, |c2021
300 |a291tr. ; |ccm.
490 |aCT
653 |aChẩn đoán hình ảnh
653 |aCT bụng chậu
653 |aGiải phẫu hình ảnh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(6): KM16258-63
890|a6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16258 Kho mở tầng 3 WN206 PH557C Sách tham khảo 1
2 KM16259 Kho mở tầng 3 WN206 PH557C Sách tham khảo 2
3 KM16260 Kho mở tầng 3 WN206 PH557C Sách tham khảo 3
4 KM16261 Kho mở tầng 3 WN206 PH557C Sách tham khảo 4
5 KM16262 Kho mở tầng 3 WN206 PH557C Sách tham khảo 5
6 KM16263 Kho mở tầng 3 WN206 PH557C Sách tham khảo 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment