Sách tham khảo Tiếng Việt
WE312 D513P
Phẫu thuật nội soi và thay khớp vai /
NLM WE312
Tác giả CN Trần Trung Dũng
Nhan đề Phẫu thuật nội soi và thay khớp vai / Trần Trung Dũng chủ biên
Nhan đề khác Sách chuyên khảo
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2020
Mô tả vật lý 283tr. : Ảnh màu minh họa ; 17x24cm.
Tóm tắt Tổng hợp các kiến thức tổng quát chung về các bệnh lý khớp vai từ thăm khám lâm sàng, chẩn đoán, chỉ định phẫu thuật và kỹ thuật phẫu thuật nhằm cung cấp các kiến thức thực sự cần thiết cho các bác sĩ lâm sàng để từng bước tiếp cận kiến thức và kỹ năng lâm sàng của phẫu thuật nội soi và thay khớp vai.
Từ khóa tự do Xương khớp
Từ khóa tự do Phẫu thuật
Từ khóa tự do Khớp vai
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM16264-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013497
00211
004FDFABF5E-C92A-4BC0-92AD-715A7FD34D0A
005202206011004
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220601100438|znhutt
060 |aWE312|bD513P
100 |aTrần Trung Dũng
245 |aPhẫu thuật nội soi và thay khớp vai / |cTrần Trung Dũng chủ biên
246 |aSách chuyên khảo
260 |aH. : |bY học, |c2020
300 |a283tr. : |bẢnh màu minh họa ; |c17x24cm.
520 |aTổng hợp các kiến thức tổng quát chung về các bệnh lý khớp vai từ thăm khám lâm sàng, chẩn đoán, chỉ định phẫu thuật và kỹ thuật phẫu thuật nhằm cung cấp các kiến thức thực sự cần thiết cho các bác sĩ lâm sàng để từng bước tiếp cận kiến thức và kỹ năng lâm sàng của phẫu thuật nội soi và thay khớp vai.
653 |aXương khớp
653 |aPhẫu thuật
653 |aKhớp vai
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM16264-8
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16264 Kho mở tầng 3 WE312 D513P Sách tham khảo 1
2 KM16265 Kho mở tầng 3 WE312 D513P Sách tham khảo 2
3 KM16266 Kho mở tầng 3 WE312 D513P Sách tham khảo 3
4 KM16267 Kho mở tầng 3 WE312 D513P Sách tham khảo 4
5 KM16268 Kho mở tầng 3 WE312 D513P Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment