Sách tham khảo Tiếng Việt
QS124 D309G
Giản yếu giải phẫu người /
NLM QS124
Tác giả CN Phạm Đăng Diệu
Nhan đề Giản yếu giải phẫu người / Phạm Đăng Diệu chủ biên
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 12
Thông tin xuất bản TP. HCM : Y học, 2020
Mô tả vật lý 477tr. : hình ảnh minh họa ; 14.5x20.5cm.
Từ khóa tự do Giản yếu
Từ khóa tự do Giải phẫu
Từ khóa tự do Giải phẫu học
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(20): KM16302-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013498
00211
004BA14FC41-1E4C-4279-A77D-3C2534EB7460
005202206211034
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220621103448|znhutt
060 |aQS124|bD309G
100 |aPhạm Đăng Diệu
245 |aGiản yếu giải phẫu người / |cPhạm Đăng Diệu chủ biên
250 |aXuất bản lần thứ 12
260 |aTP. HCM : |bY học, |c2020
300 |a477tr. : |bhình ảnh minh họa ; |c14.5x20.5cm.
653 |aGiản yếu
653 |aGiải phẫu
653 |aGiải phẫu học
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(20): KM16302-21
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16302 Kho mở tầng 3 QS124 D309G Sách tham khảo 1
2 KM16303 Kho mở tầng 3 QS124 D309G Sách tham khảo 2
3 KM16304 Kho mở tầng 3 QS124 D309G Sách tham khảo 3
4 KM16305 Kho mở tầng 3 QS124 D309G Sách tham khảo 4
5 KM16306 Kho mở tầng 3 QS124 D309G Sách tham khảo 5
6 KM16307 Kho mở tầng 3 QS124 D309G Sách tham khảo 6
7 KM16308 Kho mở tầng 3 QS124 D309G Sách tham khảo 7
8 KM16309 Kho mở tầng 3 QS124 D309G Sách tham khảo 8
9 KM16310 Kho mở tầng 3 QS124 D309G Sách tham khảo 9
10 KM16311 Kho mở tầng 3 QS124 D309G Sách tham khảo 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment