Sách tham khảo Tiếng Việt
WO500 B102P
Phẫu thuật nội soi ổ bụng /
NLM WO500
Tác giả CN Trần Bình Giang
Nhan đề Phẫu thuật nội soi ổ bụng / Trần Bình Giang; Tôn Thất Bách
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2018
Mô tả vật lý 411tr. ; cm.
Tùng thư Phẫu thuật
Từ khóa tự do Phẫu thuật
Từ khóa tự do Ổ bụng
Từ khóa tự do Phậu thuật nội soi
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM16372-81
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013507
00211
0045CB238A7-F8CB-4647-9A1B-38F77A35D3FC
005202207081815
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20220708181512|zanhntt
060 |aWO500|bB102P
100 |aTrần Bình Giang
245 |aPhẫu thuật nội soi ổ bụng / |cTrần Bình Giang; Tôn Thất Bách
260 |aH. : |bY học, |c2018
300 |a411tr. ; |ccm.
490 |aPhẫu thuật
653 |aPhẫu thuật
653 |aỔ bụng
653 |aPhậu thuật nội soi
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM16372-81
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16372 Kho mở tầng 3 WO500 B102P Sách tham khảo 1
2 KM16373 Kho mở tầng 3 WO500 B102P Sách tham khảo 2
3 KM16374 Kho mở tầng 3 WO500 B102P Sách tham khảo 3
4 KM16375 Kho mở tầng 3 WO500 B102P Sách tham khảo 4
5 KM16376 Kho mở tầng 3 WO500 B102P Sách tham khảo 5
6 KM16377 Kho mở tầng 3 WO500 B102P Sách tham khảo 6
7 KM16378 Kho mở tầng 3 WO500 B102P Sách tham khảo 7
8 KM16379 Kho mở tầng 3 WO500 B102P Sách tham khảo 8
9 KM16380 Kho mở tầng 3 WO500 B102P Sách tham khảo 9
10 KM16381 Kho mở tầng 3 WO500 B102P Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment