Sách tham khảo Tiếng Việt
WL141 CH561T
Thực hành lâm sàng thần kinh học.
NLM WL141
Tác giả CN Nguyễn Văn Chương
Nhan đề Thực hành lâm sàng thần kinh học. Tập V, Điều trị học
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2018
Mô tả vật lý 667tr. ; cm.
Tùng thư Thần kinh
Từ khóa tự do Thực hành lâm sàng
Từ khóa tự do Điều trị học
Từ khóa tự do Thần kinh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(10): KM16392-401
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013509
00211
0041483FF4E-E5C3-4FBE-84BB-2825F446EB44
005202207081819
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20220708181925|zanhntt
060 |aWL141|bCH561T
100 |aNguyễn Văn Chương
245 |aThực hành lâm sàng thần kinh học. |nTập V, |pĐiều trị học
250 |aTái bản lần thứ hai có sửa chữa bổ sung
260 |aH. : |bY học, |c2018
300 |a667tr. ; |ccm.
490 |aThần kinh
653 |aThực hành lâm sàng
653 |aĐiều trị học
653 |aThần kinh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(10): KM16392-401
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16392 Kho mở tầng 3 WL141 CH561T Sách tham khảo 1
2 KM16393 Kho mở tầng 3 WL141 CH561T Sách tham khảo 2
3 KM16394 Kho mở tầng 3 WL141 CH561T Sách tham khảo 3
4 KM16395 Kho mở tầng 3 WL141 CH561T Sách tham khảo 4
5 KM16396 Kho mở tầng 3 WL141 CH561T Sách tham khảo 5
6 KM16397 Kho mở tầng 3 WL141 CH561T Sách tham khảo 6
7 KM16398 Kho mở tầng 3 WL141 CH561T Sách tham khảo 7
8 KM16399 Kho mở tầng 3 WL141 CH561T Sách tham khảo 8
9 KM16400 Kho mở tầng 3 WL141 CH561T Sách tham khảo 9
10 KM16401 Kho mở tầng 3 WL141 CH561T Sách tham khảo 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment