Sách tham khảo Tiếng Việt
WM140 Đ552L
Lâm sàng và điều trị trầm cảm /
NLM WM140
Tác giả CN Cao Tiến Đức
Nhan đề Lâm sàng và điều trị trầm cảm / Cao Tiến Đức
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2020
Mô tả vật lý 147tr. ; cm.
Tùng thư Tâm thần
Từ khóa tự do Trầm cảm
Từ khóa tự do Tâm thần
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM16412-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013512
00211
004E479388B-ADEE-411F-B685-37A66AFAB1CC
005202207081825
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220708182506|zanhntt
060 |aWM140|bĐ552L
100 |aCao Tiến Đức
245 |aLâm sàng và điều trị trầm cảm / |cCao Tiến Đức
260 |aH. : |bY học, |c2020
300 |a147tr. ; |ccm.
490 |aTâm thần
653 |aTrầm cảm
653 |aTâm thần
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM16412-6
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16412 Kho mở tầng 3 WM140 Đ552L Sách tham khảo 1
2 KM16413 Kho mở tầng 3 WM140 Đ552L Sách tham khảo 2
3 KM16414 Kho mở tầng 3 WM140 Đ552L Sách tham khảo 3
4 KM16415 Kho mở tầng 3 WM140 Đ552L Sách tham khảo 4
5 KM16416 Kho mở tầng 3 WM140 Đ552L Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment