Sách tham khảo Tiếng Việt
WB369 TR561X
Xoa bóp bấm huyệt chữa các bệnh vùng cột sống /
NLM WB369
Tác giả CN Trần Ngọc Trường
Nhan đề Xoa bóp bấm huyệt chữa các bệnh vùng cột sống / Trần Ngọc Trường
Lần xuất bản Tái bản lần thứ bảy có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2020
Mô tả vật lý 78tr. ; cm.
Từ khóa tự do Cột sống
Từ khóa tự do Xoa bóp
Từ khóa tự do Bấm huyệt
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(5): KM16417-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013513
00211
0042571C9C6-F4F7-4EAA-B630-8C1460BBD549
005202207081826
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220708182645|zanhntt
060 |aWB369|bTR561X
100 |aTrần Ngọc Trường
245 |aXoa bóp bấm huyệt chữa các bệnh vùng cột sống / |cTrần Ngọc Trường
250 |aTái bản lần thứ bảy có sửa chữa
260 |aH. : |bY học, |c2020
300 |a78tr. ; |ccm.
653 |aCột sống
653 |aXoa bóp
653 |aBấm huyệt
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(5): KM16417-21
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM16417 Kho mở tầng 3 WB369 TR561X Sách tham khảo 1
2 KM16418 Kho mở tầng 3 WB369 TR561X Sách tham khảo 2
3 KM16419 Kho mở tầng 3 WB369 TR561X Sách tham khảo 3
4 KM16420 Kho mở tầng 3 WB369 TR561X Sách tham khảo 4
5 KM16421 Kho mở tầng 3 WB369 TR561X Sách tham khảo 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment