Luận án, luận văn
BSYHDP Q502K
Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng ngừa ung thư cổ tử cung của sinh viên nữ trường Đại học Y khoa Vinh năm 2022 /
UDC BSYHDP
Tác giả CN Đặng Thanh Quân
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng ngừa ung thư cổ tử cung của sinh viên nữ trường Đại học Y khoa Vinh năm 2022 / Đặng Thanh Quân
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý 67tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận tốt nghiệp Bác sĩ Y học dự phòng
Từ khóa tự do Sức khỏe sinh sản
Từ khóa tự do Ung thư cổ tử cung
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00421
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013620
00214
004E4AFD141-5C8B-4AD5-936D-FDA20E610CE5
005202210131543
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221013154355|zanhntt
080 |aBSYHDP|bQ502K
100 |aĐặng Thanh Quân
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aKiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng ngừa ung thư cổ tử cung của sinh viên nữ trường Đại học Y khoa Vinh năm 2022 / |cĐặng Thanh Quân
260 |c2022
300 |a67tr. ; |ccm.
650 |aKhóa luận tốt nghiệp Bác sĩ Y học dự phòng
653 |aSức khỏe sinh sản
653 |aUng thư cổ tử cung
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00421
890|a1|c1|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00421 Kho luận văn luận án BSYHDP Q502K Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Comment