Sách tham khảo Tiếng Việt
Sổ tay tiêu hóa thực hành /
Tác giả CN Nguyễn Thị Vân Hồng
Nhan đề Sổ tay tiêu hóa thực hành / Nguyễn Thị Vân Hồng
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2006
Mô tả vật lý 167tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bệnh lý dạ dày tá tràng
Từ khóa tự do Bệnh lý thực quản
Từ khóa tự do Tiêu hóa
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013658
00211
00480C7FBE3-5DE7-4862-9BD0-A66FF4382E68
005202211291538
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20221129153809|zanhntt
100 |aNguyễn Thị Vân Hồng
245 |aSổ tay tiêu hóa thực hành / |cNguyễn Thị Vân Hồng
260 |aH. : |bY học, |c2006
300 |a167tr. ; |ccm.
653 |aBệnh lý dạ dày tá tràng
653 |aBệnh lý thực quản
653 |aTiêu hóa
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment