Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
WG166 S312C
Chăm sóc bệnh nhân tim mạch :
NLM WG166
Tác giả CN Cao Trường Sinh
Nhan đề Chăm sóc bệnh nhân tim mạch : Sách tham khảo / Cao Trường Sinh; Nguyễn Đức Dương; Đinh Thị Hằng Nga;...
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2022
Mô tả vật lý 346tr. ; cm.
Từ khóa tự do Huyết áp
Từ khóa tự do Tim mạch
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(2): KM17746-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013699
002131
0046ADC6DCE-30BA-4F73-87B2-13568F9F335F
005202308220931
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230822093143|zanhntt
060 |aWG166|bS312C
100 |aCao Trường Sinh
245 |aChăm sóc bệnh nhân tim mạch : |bSách tham khảo / |cCao Trường Sinh; Nguyễn Đức Dương; Đinh Thị Hằng Nga;...
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2022
300 |a346tr. ; |ccm.
653 |aHuyết áp
653 |aTim mạch
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(2): KM17746-7
890|a2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM17746 Kho mở tầng 3 WG166 S312C Sách tham khảo 1
2 KM17747 Kho mở tầng 3 WG166 S312C Sách tham khảo 2 Hạn trả:11-12-2023
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment