Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
WC536 TH116B
Bệnh đục thể thủy tinh và cải tiến trong phẫu thuật Phaco :
NLM WC536
Tác giả CN Trần Tất Thắng
Nhan đề Bệnh đục thể thủy tinh và cải tiến trong phẫu thuật Phaco : Sách chuyên khảo / Trần Tất Thắng
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2022
Mô tả vật lý 155tr. ; cm.
Từ khóa tự do Nhãn khoa
Từ khóa tự do Đục thủy tinh thể
Từ khóa tự do Phẫu thuật Phaco
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(3): KM17751-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013701
002131
0043CF2A96E-B45C-44E7-9F79-00767E521F3C
005202308221518
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230822151816|zanhntt
060 |aWC536|bTH116B
100 |aTrần Tất Thắng
245 |aBệnh đục thể thủy tinh và cải tiến trong phẫu thuật Phaco : |bSách chuyên khảo / |cTrần Tất Thắng
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2022
300 |a155tr. ; |ccm.
653 |aNhãn khoa
653 |aĐục thủy tinh thể
653 |aPhẫu thuật Phaco
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(3): KM17751-3
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM17751 Kho mở tầng 3 WC536 TH116B Sách tham khảo 1
2 KM17752 Kho mở tầng 3 WC536 TH116B Sách tham khảo 2
3 KM17753 Kho mở tầng 3 WC536 TH116B Sách tham khảo 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment