Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
WA695 T502T
Transforming Growth Factor - Beta 1 (TGF-beta1) và High Sensivity C - Reactive Protein (hs-CRP) trong bệnh lý thận mạn :
NLM WA695
Tác giả CN Nguyễn Văn Tuấn
Nhan đề Transforming Growth Factor - Beta 1 (TGF-beta1) và High Sensivity C - Reactive Protein (hs-CRP) trong bệnh lý thận mạn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2021
Mô tả vật lý 202tr. ; cm.
Từ khóa tự do Bệnh thận mạn
Từ khóa tự do High Sensivity C - Reactive Protein
Từ khóa tự do Transforming Growth Factor - Beta 1
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(2): KM17758, KM17760
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013704
002131
004EB5D75ED-D94A-46A3-951A-D41B5E78731C
005202308240951
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230824095157|zanhntt
060 |aWA695|bT502T
100 |aNguyễn Văn Tuấn
245 |aTransforming Growth Factor - Beta 1 (TGF-beta1) và High Sensivity C - Reactive Protein (hs-CRP) trong bệnh lý thận mạn : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Văn Tuấn
260 |aH. : |bY học, |c2021
300 |a202tr. ; |ccm.
653 |aBệnh thận mạn
653 |aHigh Sensivity C - Reactive Protein
653 |aTransforming Growth Factor - Beta 1
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(2): KM17758, KM17760
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM17760 Kho mở tầng 3 WA695 T502T Sách tham khảo 2
2 KM17758 Kho mở tầng 3 WA695 T502T Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment