Giáo trìnhSau đại học
WJ400 S106G
Giáo trình Module thận - niệu /
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Sáng
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Nhan đề Giáo trình Module thận - niệu / Nguyễn Ngọc Sáng
Thông tin xuất bản Y học, 2021
Mô tả vật lý 179tr. ; cm.
Tùng thư Nội khoa
Tóm tắt Cuốn sách là những kiến thức cơ bản, cập nhật về cấu tạo giải phẫu đại thể, cấu trúc vi thể, chức năng, cách hoạt động, vai trò của hệ Thận - Niệu kết hợp với các cơ quan khác trong cơ thể, hiểu được các thay đổi xảy ra trong một số bệnh lý liên quan thường gặp
Từ khóa tự do Hệ tiết niệu
Từ khóa tự do Module
Từ khóa tự do Thận - Niệu
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(20): KM17761-80
000 01125ntc a2200289Ia 4500
0013706
002139
0047BCD81F1-2760-408D-A9CD-E1708EC07F09
005202310180848
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20231018084820|zanhntt
060 |aWJ400|bS106G
1001 |aNguyễn Ngọc Sáng
110 |aTrường Đại học Y Dược Hải Phòng
24510|aGiáo trình Module thận - niệu / |cNguyễn Ngọc Sáng
260 |bY học, |c2021
300 |a179tr. ; |ccm.
490 |aNội khoa
5202 |aCuốn sách là những kiến thức cơ bản, cập nhật về cấu tạo giải phẫu đại thể, cấu trúc vi thể, chức năng, cách hoạt động, vai trò của hệ Thận - Niệu kết hợp với các cơ quan khác trong cơ thể, hiểu được các thay đổi xảy ra trong một số bệnh lý liên quan thường gặp
653 |aHệ tiết niệu
653 |aModule
653 |aThận - Niệu
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(20): KM17761-80
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM17761 Kho mở tầng 3 WJ400 S106G Giáo trình 1
2 KM17762 Kho mở tầng 3 WJ400 S106G Giáo trình 2
3 KM17763 Kho mở tầng 3 WJ400 S106G Giáo trình 3
4 KM17764 Kho mở tầng 3 WJ400 S106G Giáo trình 4
5 KM17765 Kho mở tầng 3 WJ400 S106G Giáo trình 5
6 KM17766 Kho mở tầng 3 WJ400 S106G Giáo trình 6
7 KM17767 Kho mở tầng 3 WJ400 S106G Giáo trình 7
8 KM17768 Kho mở tầng 3 WJ400 S106G Giáo trình 8
9 KM17769 Kho mở tầng 3 WJ400 S106G Giáo trình 9
10 KM17770 Kho mở tầng 3 WJ400 S106G Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment