Luận án, luận văn
BSĐK S464Đ
Đángh giá kết quả phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ tại bệnh viện đa khoa thành phố Vinh năm 2023 /
DDC BSĐK
Tác giả CN Hồ Quang Sơn
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Đángh giá kết quả phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ tại bệnh viện đa khoa thành phố Vinh năm 2023 / Hồ Quang Sơn
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 63tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Phẫu thuật nội soi
Từ khóa tự do Tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00485
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013714
00214
00490B011E8-DFBF-4045-843D-40A3686B3005
005202311071602
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231107160258|zanhntt
082 |aBSĐK|bS464Đ
100 |aHồ Quang Sơn
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aĐángh giá kết quả phẫu thuật nội soi tán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ tại bệnh viện đa khoa thành phố Vinh năm 2023 / |cHồ Quang Sơn
260 |c2023
300 |a63tr. ; |ccm.
650 |aKhóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
653 |aPhẫu thuật nội soi
653 |aTán sỏi thận qua da đường hầm nhỏ
653 |aBác sĩ đa khoa
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00485
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00485 Kho luận văn luận án BSĐK S464Đ Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment