Luận án, luận văn
DSĐH NG419P
Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện nội tiết Nghệ An năm 2022 :
DDC DSĐH
Tác giả CN Hoàng Thị Châu Ngọc
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện nội tiết Nghệ An năm 2022 : Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học / Hoàng Thị Châu Ngọc
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 58tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học
Từ khóa tự do Danh mục thuốc
Từ khóa tự do Nội tiết
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00526
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013755
00214
004054F934C-F78A-4377-AE02-0E264B35BEAD
005202311300842
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231130084242|zanhntt
082 |aDSĐH|bNG419P
100 |aHoàng Thị Châu Ngọc
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aPhân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện nội tiết Nghệ An năm 2022 : |bKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học / |cHoàng Thị Châu Ngọc
260 |c2023
300 |a58tr. ; |ccm.
650 |aKhóa luận tốt nghiệp Dược sĩ đại học
653 |aDanh mục thuốc
653 |aNội tiết
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00526
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00526 Kho luận văn luận án DSĐH NG419P Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment