Luận án, luận văn
BSĐK 107M
Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và dự báo nguy cơ gãy xương theo mô hình Frax ở bệnh nhân loãng xương khám và điều trị tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 :
DDC BSĐK
Tác giả CN Trương Thị Lan Anh
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và dự báo nguy cơ gãy xương theo mô hình Frax ở bệnh nhân loãng xương khám và điều trị tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 : Khóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa / Trương Thị Lan Anh
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Loãng xương
Từ khóa tự do Gãy xương
Từ khóa tự do Mô hình Frax
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00527
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013756
00214
0041E8CD43E-FE28-4D4E-A5BF-378A6CC0D836
005202311300856
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231130085627|zanhntt
082 |aBSĐK|b107M
100 |aTrương Thị Lan Anh
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aMô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và dự báo nguy cơ gãy xương theo mô hình Frax ở bệnh nhân loãng xương khám và điều trị tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 : |bKhóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa / |cTrương Thị Lan Anh
260 |c2023
300 |atr. ; |ccm.
650 |aKhóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
653 |aLoãng xương
653 |aGãy xương
653 |aMô hình Frax
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00527
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00527 Kho luận văn luận án BSĐK 107M Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment