Luận án, luận văn
BSĐK L312Đ
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thở máy không xâm nhập tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 :
DDC BSĐK
Tác giả CN Nguyễn Vi Nhật Linh
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thở máy không xâm nhập tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 : Khóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa / Nguyễn Vi Nhật Linh
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 82tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Từ khóa tự do Thở máy
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00528
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013757
00214
00414ED8812-3F4A-4B72-AB53-7A52065559F7
005202312191442
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231219144209|zanhntt
082 |aBSĐK|bL312Đ
100 |aNguyễn Vi Nhật Linh
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aĐặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thở máy không xâm nhập tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 : |bKhóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa / |cNguyễn Vi Nhật Linh
260 |c2023
300 |a82tr. ; |ccm.
650 |aKhóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
653 |aBệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
653 |aThở máy
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00528
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00528 Kho luận văn luận án BSĐK L312Đ Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment