Luận án, luận văn
BSĐK M312Đ
Đánh giá nguy cơ dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân thông khí cơ học bằng thang điểm mNITRIC :
DDC BSĐK
Tác giả CN Lương Thị Hồng Minh
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Đánh giá nguy cơ dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân thông khí cơ học bằng thang điểm mNITRIC : Khoá luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa / Lương Thị Hồng Minh
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 50tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khoá luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Thang điểm mNUTRIC
Từ khóa tự do Thông khí cơ học
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00529
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013758
00214
0046506E782-8F6B-4E06-82BB-3EDFCC7D3510
005202312200942
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231220094233|zanhntt
082 |aBSĐK|bM312Đ
100 |aLương Thị Hồng Minh
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aĐánh giá nguy cơ dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân thông khí cơ học bằng thang điểm mNITRIC : |bKhoá luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa / |cLương Thị Hồng Minh
260 |c2023
300 |a50tr. ; |ccm.
650 |aKhoá luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
653 |aDinh dưỡng
653 |aThang điểm mNUTRIC
653 |aThông khí cơ học
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00529
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00529 Kho luận văn luận án BSĐK M312Đ Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment