Luận án, luận văn
BSĐK PH561Đ
Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân xơ gan cổ trướng tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 :
DDC BSĐK
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Phương
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân xơ gan cổ trướng tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 : Khoá luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa / Nguyễn Thị Thu Phương
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 62tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khoá luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Cổ trướng
Từ khóa tự do Xơ gan
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00530
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013759
00214
004BE1AE69A-BA36-4A26-B189-9ACF17D60286
005202312200950
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231220095021|zanhntt
082 |aBSĐK|bPH561Đ
100 |aNguyễn Thị Thu Phương
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aĐặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân xơ gan cổ trướng tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2023 : |bKhoá luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa / |cNguyễn Thị Thu Phương
260 |c2023
300 |a62tr. ; |ccm.
650 |aKhoá luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
653 |aCổ trướng
653 |aXơ gan
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00530
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00530 Kho luận văn luận án BSĐK PH561Đ Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment