Luận án, luận văn
BSĐK CH561Đ
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố thúc đẩy bệnh lý não gan ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An :
DDC BSĐK
Tác giả CN Lưu Văn Chương
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố thúc đẩy bệnh lý não gan ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An : Khoá luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa / Lưu Văn Chương
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 61tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Khoá luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
Từ khóa tự do Bệnh lý não gan
Từ khóa tự do Xơ gan
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00531
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013760
00214
00444594956-3E11-438B-90AE-39E594DB5E77
005202312200956
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231220095634|zanhntt
082 |aBSĐK|bCH561Đ
100 |aLưu Văn Chương
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aĐặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố thúc đẩy bệnh lý não gan ở bệnh nhân xơ gan tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An : |bKhoá luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa / |cLưu Văn Chương
260 |c2023
300 |a61tr. ; |ccm.
650 |aKhoá luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa
653 |aBệnh lý não gan
653 |aXơ gan
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00531
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00531 Kho luận văn luận án BSĐK CH561Đ Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment