Luận án, luận văn
NCKH NH124N
Nhận xét đặc điểm lâm sàng, hình thái qua nội soi của dị hình vách ngăn và kết quả điều trị của người bệnh sau phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn tại bệnh viện trường Đại học Y khoa Vinh năm 2022 :
DDC NCKH
Tác giả CN Đoàn Thị Hồng Nhật
Tác giả TT Trường Đại học Y khoa Vinh
Nhan đề Nhận xét đặc điểm lâm sàng, hình thái qua nội soi của dị hình vách ngăn và kết quả điều trị của người bệnh sau phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn tại bệnh viện trường Đại học Y khoa Vinh năm 2022 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Đoàn Thị Hồng Nhật
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Nội soi
Từ khóa tự do Dị hình vách ngăn
Từ khóa tự do Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00533
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013762
00214
0044012A82B-40B1-4261-9E17-CD4EF5CC6532
005202312221524
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20231222152404|zanhntt
082 |aNCKH|bNH124N
100 |aĐoàn Thị Hồng Nhật
110 |aTrường Đại học Y khoa Vinh
245 |aNhận xét đặc điểm lâm sàng, hình thái qua nội soi của dị hình vách ngăn và kết quả điều trị của người bệnh sau phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn tại bệnh viện trường Đại học Y khoa Vinh năm 2022 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cĐoàn Thị Hồng Nhật
300 |atr. ; |ccm.
650 |aĐề tài nghiên cứu khoa học
653 |aNội soi
653 |aDị hình vách ngăn
653 |aPhẫu thuật chỉnh hình vách ngăn
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00533
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00533 Kho luận văn luận án NCKH NH124N Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment