Luận án, luận văn
NCKH PH500T
Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại thành phố Vinh năm 2020 :
DDC NCKH
Tác giả CN Nguyễn Cảnh Phú
Nhan đề Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại thành phố Vinh năm 2020 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Cảnh Phú
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Học sinh
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00534
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013763
00214
00492A667EC-09DC-4063-B38C-2D7F18A8CD93
005202312221542
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20231222154251|zanhntt
082 |aNCKH|bPH500T
100 |aNguyễn Cảnh Phú
245 |aTình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học tại thành phố Vinh năm 2020 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Cảnh Phú
260 |c2020
300 |atr. ; |ccm.
650 |aĐề tài nghiên cứu khoa học
653 |aDinh dưỡng
653 |aHọc sinh
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00534
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00534 Kho luận văn luận án NCKH PH500T Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment