Luận án, luận văn
NCKH B312T
Thực trạng ô nhiễm bụi và bệnh bụi phổi ở người lao động tại một số cơ sở khai thác khoáng sản, tỉnh Nghệ An năm 2022 :
DDC NCKH
Tác giả CN Trần Ngọc Bình
Nhan đề Thực trạng ô nhiễm bụi và bệnh bụi phổi ở người lao động tại một số cơ sở khai thác khoáng sản, tỉnh Nghệ An năm 2022 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Trần Ngọc Bình
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Bệnh bụi phổi
Từ khóa tự do Ô nhiễm bụi
Từ khóa tự do Khai thác khoáng sản
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00535
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013764
00214
0049F9318FE-796F-4B50-BDCE-3CFDC9D0E25F
005202312221546
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20231222154637|zanhntt
082 |aNCKH|bB312T
100 |aTrần Ngọc Bình
245 |aThực trạng ô nhiễm bụi và bệnh bụi phổi ở người lao động tại một số cơ sở khai thác khoáng sản, tỉnh Nghệ An năm 2022 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cTrần Ngọc Bình
260 |c2022
300 |atr. ; |ccm.
650 |aĐề tài nghiên cứu khoa học
653 |aBệnh bụi phổi
653 |aÔ nhiễm bụi
653 |aKhai thác khoáng sản
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00535
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00535 Kho luận văn luận án NCKH B312T Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment