Luận án, luận văn
NCKH H401Đ
Đánh giá kết quả bước đầu phục hồi thân răng hàm sữa bằng chụp thép ở trẻ em 4-8 tuổi tại một số cơ sở răng hàm mặt trên địa bàn thành phố Vinh năm 2022 :
DDC NCKH
Tác giả CN Nguyễn Thị Hoa
Nhan đề Đánh giá kết quả bước đầu phục hồi thân răng hàm sữa bằng chụp thép ở trẻ em 4-8 tuổi tại một số cơ sở răng hàm mặt trên địa bàn thành phố Vinh năm 2022 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Thị Hoa
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Răng hàm mặt
Từ khóa tự do Chụp thép
Từ khóa tự do Răng hàm sữa
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00536
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013765
00214
0044BB8D31A-FBA5-49F3-A158-732346C7AC83
005202312221551
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20231222155143|zanhntt
082 |aNCKH|bH401Đ
100 |aNguyễn Thị Hoa
245 |aĐánh giá kết quả bước đầu phục hồi thân răng hàm sữa bằng chụp thép ở trẻ em 4-8 tuổi tại một số cơ sở răng hàm mặt trên địa bàn thành phố Vinh năm 2022 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Thị Hoa
260 |c2022
300 |atr. ; |ccm.
650 |aĐề tài nghiên cứu khoa học
653 |aRăng hàm mặt
653 |aChụp thép
653 |aRăng hàm sữa
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00536
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00536 Kho luận văn luận án NCKH H401Đ Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment