Luận án, luận văn
NCKH H100Đ
Đánh giá kết quả phẫu thuật đục thủy tinh thể nhân nâu đen bằng phương pháp Phaco Chop cải tiến tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2022 :
DDC NCKH
Tác giả CN Trịnh Thị Hà
Nhan đề Đánh giá kết quả phẫu thuật đục thủy tinh thể nhân nâu đen bằng phương pháp Phaco Chop cải tiến tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2022 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Trịnh Thị Hà
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Đục thủy tinh thể nhân nâu đen
Từ khóa tự do Phaco Chop
Từ khóa tự do Phẫu thuật đục thủy tinh thể
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00537
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013766
00214
0047E8AAB9F-CB68-4681-A86D-2D189156D060
005202312221555
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20231222155527|zanhntt
082 |aNCKH|bH100Đ
100 |aTrịnh Thị Hà
245 |aĐánh giá kết quả phẫu thuật đục thủy tinh thể nhân nâu đen bằng phương pháp Phaco Chop cải tiến tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2022 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cTrịnh Thị Hà
260 |c2022
300 |atr. ; |ccm.
650 |aĐề tài nghiên cứu khoa học
653 |aĐục thủy tinh thể nhân nâu đen
653 |aPhaco Chop
653 |aPhẫu thuật đục thủy tinh thể
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00537
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00537 Kho luận văn luận án NCKH H100Đ Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment