Luận án, luận văn
NCKH NG100T
Thực trạng kiến thức, kỹ năng của người chăm sóc chính bệnh nhân đột quỵ não và đề xuất chương trình giáo dục sức khỏe tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2022 :
DDC NCKH
Tác giả CN Đinh Thị Hằng Nga
Nhan đề Thực trạng kiến thức, kỹ năng của người chăm sóc chính bệnh nhân đột quỵ não và đề xuất chương trình giáo dục sức khỏe tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2022 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Đinh Thị Hằng Nga
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Đột quỵ não
Từ khóa tự do Chương trình giáo dục sức khỏe
Từ khóa tự do Kỹ năng người chăm sóc chính
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00538
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013767
00214
004250F925B-E594-4FF4-8ACC-DD6D5BD104BB
005202312221622
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231222162245|zanhntt
082 |aNCKH|bNG100T
100 |aĐinh Thị Hằng Nga
245 |aThực trạng kiến thức, kỹ năng của người chăm sóc chính bệnh nhân đột quỵ não và đề xuất chương trình giáo dục sức khỏe tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An năm 2022 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cĐinh Thị Hằng Nga
260 |c2023
300 |atr. ; |ccm.
650 |aĐề tài nghiên cứu khoa học
653 |aĐột quỵ não
653 |aChương trình giáo dục sức khỏe
653 |aKỹ năng người chăm sóc chính
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00538
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00538 Kho luận văn luận án NCKH NG100T Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment