Luận án, luận văn
NCKH 107N
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến phế quản theo hiệp hội Ung thư phổi quốc tế năm 2015 :
DDC NCKH
Tác giả CN Nguyễn Tuấn Anh
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến phế quản theo hiệp hội Ung thư phổi quốc tế năm 2015 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Tuấn Anh
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Phân loại mô bệnh học
Từ khóa tự do Ung thư biểu mô tuyến phế quản
Từ khóa tự do Ung thư phổi
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00539
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013768
00214
0047B75D270-3E54-4BC1-A7B0-4C68C896A574
005202312221629
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20231222162944|zanhntt
082 |aNCKH|b107N
100 |aNguyễn Tuấn Anh
245 |aNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến phế quản theo hiệp hội Ung thư phổi quốc tế năm 2015 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Tuấn Anh
260 |c2022
300 |atr. ; |ccm.
650 |aĐề tài nghiên cứu khoa học
653 |aPhân loại mô bệnh học
653 |aUng thư biểu mô tuyến phế quản
653 |aUng thư phổi
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00539
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00539 Kho luận văn luận án NCKH 107N Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment