Luận án, luận văn
NCKH 107T
Thực trạng hút thuốc lá, thuốc lá điện tử và một số yếu tố liên quan của sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh năm 2023 :
DDC NCKH
Tác giả CN Tạ Thị Trâm Anh
Nhan đề Thực trạng hút thuốc lá, thuốc lá điện tử và một số yếu tố liên quan của sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh năm 2023 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Tạ Thị Trâm Anh
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Hút thuốc lá
Từ khóa tự do Thuốc lá điện tử
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00540
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013769
00214
004BB686858-741F-45F6-A558-F8477F558638
005202401101543
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240110154259|zanhntt
082 |aNCKH|b107T
100 |aTạ Thị Trâm Anh
245 |aThực trạng hút thuốc lá, thuốc lá điện tử và một số yếu tố liên quan của sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh năm 2023 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cTạ Thị Trâm Anh
260 |c2023
300 |atr. ; |ccm.
650 |aĐề tài nghiên cứu khoa học
653 |aSinh viên
653 |aHút thuốc lá
653 |aThuốc lá điện tử
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00540
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00540 Kho luận văn luận án NCKH 107T Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment