Luận án, luận văn
NCKH Đ110K
Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục, đào tạo sau đại học ở các cơ sở y tế tại Nghệ An và Hà Tĩnh năm 2022 :
DDC NCKH
Tác giả CN Nguyễn Quốc Đạt
Nhan đề Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục, đào tạo sau đại học ở các cơ sở y tế tại Nghệ An và Hà Tĩnh năm 2022 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Quốc Đạt
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Cơ sở y tế
Từ khóa tự do Đào tạo sau đại học
Từ khóa tự do Đào tạo liên tục
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00541
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013770
00214
004E2ACE89F-3D14-4CDD-BD74-26ABA5F6BC73
005202401101547
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240110154703|zanhntt
082 |aNCKH|bĐ110K
100 |aNguyễn Quốc Đạt
245 |aKhảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo liên tục, đào tạo sau đại học ở các cơ sở y tế tại Nghệ An và Hà Tĩnh năm 2022 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Quốc Đạt
260 |c2022
300 |atr. ; |ccm.
650 |aĐề tài nghiên cứu khoa học
653 |aCơ sở y tế
653 |aĐào tạo sau đại học
653 |aĐào tạo liên tục
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00541
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00541 Kho luận văn luận án NCKH Đ110K Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment