Luận án, luận văn
NCKH TH107N
Nghiên cứu nồng độ IgE huyết thanh của bệnh nhân dị ứng bằng máy xét nghiệm 36 dị nguyên tại bệnh viện trường Đại học Y khoa Vinh :
DDC NCKH
Tác giả CN Nguyễn Thị Mỹ Thành
Nhan đề Nghiên cứu nồng độ IgE huyết thanh của bệnh nhân dị ứng bằng máy xét nghiệm 36 dị nguyên tại bệnh viện trường Đại học Y khoa Vinh : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Thị Mỹ Thành
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Nồng độ IgE huyết thanh
Từ khóa tự do Xét nghiệm 36 dị nguyên
Từ khóa tự do Dị ứng
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00542
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013771
00214
004887BA291-0FC5-4658-9BB5-27E7FB3F22B3
005202401101550
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240110155016|zanhntt
082 |aNCKH|bTH107N
100 |aNguyễn Thị Mỹ Thành
245 |aNghiên cứu nồng độ IgE huyết thanh của bệnh nhân dị ứng bằng máy xét nghiệm 36 dị nguyên tại bệnh viện trường Đại học Y khoa Vinh : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Thị Mỹ Thành
260 |c2022
300 |atr. ; |ccm.
650 |aĐề tài nghiên cứu khoa học
653 |aNồng độ IgE huyết thanh
653 |aXét nghiệm 36 dị nguyên
653 |aDị ứng
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00542
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00542 Kho luận văn luận án NCKH TH107N Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment