Luận án, luận văn
NCKH 107T
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao tư duy phản biện trong dạy - học Tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh :
DDC NCKH
Tác giả CN Võ Tú Anh
Nhan đề Thực trạng và một số giải pháp nâng cao tư duy phản biện trong dạy - học Tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh : Đề tài nghiên cứu khoa học / Võ Tú Anh
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Dạy - học Tiếng Anh
Từ khóa tự do Tư duy phản biện
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00543
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013772
00214
00484F07F46-9956-41A1-8E7B-D5AFA72FF615
005202401101553
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240110155310|zanhntt
082 |aNCKH|b107T
100 |aVõ Tú Anh
245 |aThực trạng và một số giải pháp nâng cao tư duy phản biện trong dạy - học Tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cVõ Tú Anh
260 |c2022
300 |atr. ; |ccm.
650 |aĐề tài nghiên cứu khoa học
653 |aSinh viên
653 |aDạy - học Tiếng Anh
653 |aTư duy phản biện
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00543
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00543 Kho luận văn luận án NCKH 107T Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment