Luận án, luận văn
NCKH C506Đ
Đối chiếu bảng điểm GERDQ với hình ảnh nội soi dạ dày thực quản trong bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản tại bệnh viện Đại học Y khoa Vinh năm 2022 :
DDC NCKH
Tác giả CN Hoàng Thị Cúc
Nhan đề Đối chiếu bảng điểm GERDQ với hình ảnh nội soi dạ dày thực quản trong bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản tại bệnh viện Đại học Y khoa Vinh năm 2022 : Đề tài nghiên cứu khoa học / Hoàng Thị Cúc
Thông tin xuất bản 2022
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Đề tài nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Trào ngược dạ dày
Từ khóa tự do Bảng điểm GERDQ
Từ khóa tự do Nội soi dạ dày
Địa chỉ VMUKho luận văn luận án(1): KL00544
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013773
00214
0040FA2D440-14B7-40AB-8FFB-6C7B5184FE49
005202401170857
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240117085734|zanhntt
082 |aNCKH|bC506Đ
100 |aHoàng Thị Cúc
245 |aĐối chiếu bảng điểm GERDQ với hình ảnh nội soi dạ dày thực quản trong bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản tại bệnh viện Đại học Y khoa Vinh năm 2022 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học / |cHoàng Thị Cúc
260 |c2022
300 |atr. ; |ccm.
650 |aĐề tài nghiên cứu khoa học
653 |aTrào ngược dạ dày
653 |aBảng điểm GERDQ
653 |aNội soi dạ dày
852|aVMU|bKho luận văn luận án|j(1): KL00544
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00544 Kho luận văn luận án NCKH C506Đ Luận án, Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment